Bắn tinh vào mồm vợ chủ nhà Ichika Hoshimiya nõn nà, năm giây cọ xát thì sẽ khiển nó lên đỉnh, bây giờ mới chỉ bấm một chút, tuy rằng sẽ không nhanh như vậy nhưng con dầu cũng đã đạt đến cực khoái lên đỉnh rồi… – All! Hột le… hột le đã đạt cực khoải… a a… Con dâu đã đạt cực khoái hơn le lên đỉnh, lỗ đái cũng mở ra, có thể cảm thấy một vài giọt rỉ ra. Cùng lúc đó, cái đũng quần của con dâu rõ ràng là đột nhiên ướt nhẹp, Làm liều địt chủ tiệm giặt là Ichika Hoshimiya thèm cặc còn chưa chảy tới bắp chân và qua đầu gối. Con dâu đã đạt cực khoái hột le lên đỉnh, lỗ đái cũng mở ra, có thể cảm thấy một vài