Bắt đền nữ hộ tá Ogawa Asami thèm cặc , mọi người đều choáng váng, hoàn toàn không dám tiếp nhận chuyện này là thực. Năm tháng trước Chu Hằng mới vừa tiến vào Cửu Linh Tông, tu vi Luyện Thể tầng bảy, cũng chỉ đạt tới yêu cầu thấp nhất để nhập môn. Nhưng bây giờ không ngờ đã là Tụ Linh Cảnh… Thế gian còn có chuyện khó tiếp nhận hơn vậy sao? Nhưng khi nhìn thấy chiến đấu Chu Hằng và Hồng Anh Toàn, Nửa đêm lẻn vào phòng địt nữ hộ tá Ogawa Asami vú to ai còn dám một chút hoài nghi. Dưới Tụ