Bất ngờ trước độ dâm dục của chị của vợ Yuri Honma nóng bỏng, hai người cũng gọi mọi người lại để phổ biến kế hoạch. Đến lúc này thì chị Ngọc cũng mò sang sau khi đã biết được là tôi nhắn tin với bà Hà và Ngọc cũng như bà Hà đều thống nhất điều kiện là tôi phải đồng ý cho Ngọc qua nhà tôi ngủ để đổi lại anh Trung và thằng Hùng hay ai khác nữa ngủ ở nhà bà. Chị Ngọc thì cũng biết là Nga tối nay ngủ lại đây để thụ thai và sáng nay cũng đã được làm tình rồi nên cũng rất muốn mình mang thai, Lần đầu tới chơi được địt chị gái người yêu Yuri Honma nóng bỏng hai người đã trở lên thân thiết sau chuyến some. Thêm nữa là đang thèm