Bô chồng chim to địt nát lồn con dâu Tsubaki Sannomiya lồn khít , run nhẹ, không ngờ một người trẻ tuổi lại có được lý giải đến như thế, kích động vô cùng nói: “Lão phu thay mặt cho toàn bộ Độc Tu trong thiên hạ cảm tạ Độc Văn Tổ Sư đã khai mở thêm thủ đoạn trong lĩnh vực Độc Tu.” Thanh âm vừa dứt, liền hướng Lạc Nam khom lưng hành lễ. “Tiền bối ngươi làm gì vậy?” Lạc Nam cười khổ, đem lão đầu tử nâng đỡ lên nói: “So với các bậc hiền nhân kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra Luyện Đan, Luyện Khí, Phim sex cha chồng đụ nàng dâu Tsubaki Sannomiya lồn đẹp Lập Trận, Chế Phù… chút tiểu thủ đoạn như Độc Văn của ta có đáng là