Bố chồng xuất tinh vào lồn nàng dâu Jinguuji Nao vắng chồng, của người phụ nữ dùng thuốc, thuốc lần này vẫn dựa theo yêu cầu của tôi để điều chế và phát triển, tôi yêu cầu hai điểm: Đầu tiên là về thời gian, Thay con trai chăm sóc con dâu Jinguuji Nao vắng chồng nhất định không thể vượt quá nửa giờ, thứ hai là hiệu quả, phải đạt đến bảy hoặc tám lần lên đỉnh. Đây là hai yêu cầu lớn còn lại là chi tiết nhỏ. Nhưng xem xét sẽ kích thích thế nào sau khi dùng thuốc, do đó, thông qua công nghệ gen. Sau khi để âm đạo dùng thuốc thì nó tự co bóp và thắt lại, tự động kích thích dị vật trong âm đạo. Cho nên khi bọn họ