Bỏ thuốc kích dục rồi địt vợ bạn Moe Amatsuka thiếu thốn , mà ôm lấy may mắn, Phim xet đụ luôn vợ bạn Moe Amatsuka nhiều nước nếu như có ai đó trong chốn quan trường lật kèo thì nhất định sẽ không kịp ứng phó, Trọng Hải không thể đem tất cả mọi chuyện ký thác vào bí thư Trịnh Minh Đường, ông ta phải có lực lượng riêng của mình, bất luận là liên kết hay là lợi dụng lẫn nhau, ngay từ bây giờ phải bắt đầu ra tay hành động… – Ui trời ơi… chủ tịch Trọng, cuối năm rất nhiều việc bận rộn, mà còn bớt chút thời gian đến gặp tôi, thật sự làm tôi ngại quá. Đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh ở trong ủy ban huyện lâu nay