Cha chồng số hưởng và vợ của con trai Riho Fujimori vắng chồng, con có hơi quá lời, con xin lỗi ba! Nhưng con vẫn muốn cảm ơn ba đã gắp thức ăn cho con, Cha chồng số hưởng và nàng dâu Riho Fujimori lồn hồng con biết cũng vì ba quan tâm con, ba đừng giận con nữa nha. – Thuyền nhẹ nhàng an ủi ba chồng. Nghe thấy Thuyền nói vậy, ông ta liền đỡ xấu hổ hơn, mặt mũi cũng tươi hơn được một chút liền nói: – Thuyền! Là do ba không vệ sinh, lần sau ba sẽ chú ý hơn. – Ba! Cũng là do con quá lời, cũng do con sạch sẽ hơi quá. – Thuyền đỏ mặt khẽ nói với ba. – Thuyền! Con không sai, người thành phố sạch sẽ quen rồi, ba là một