Chuyến du lịch sung sướng với nữ giáo viên Karen Kaede thiếu thốn, này. – Lại đây đi để cho anh ấy ngắm và lựa cũng như để các chị đây xem có đúng các cô còn trinh không. Nguyệt nói tiếp sau khi mấy cô gái đã tự động thoát y… – Thế nào, Nam sinh gạ tình cô giáo Karen Kaede gợi cảm các chị thấy thế nào? Các cô bé này vẫn còn trong trắng chứ. Nếu các chị vẫn còn chưa xác thực được thì để cho anh ấy phá trinh thử một cô bé ngẫu nhiên mà anh ấy thích để các chị tin nhé. – Ý chị là như thế nào? – Như vậy mà các chị vẫn còn chưa hiểu ý tứ ra làm sao ư. Rõ như ban ngày thế cơ mà. Các chị thử nghĩ xem là các chị