Địt nhau tại cùng ty cùng nữ giám đốc Riho Fujimori mông đẹp , nàng ra tay, Địt nhau tại cùng ty cùng sếp nữ Riho Fujimori vắng chồng chẳng phải Chu Hằng sẽ có lý do lý do quang minh chính đại giết nàng rồi? Có lẽ trong nháy mắt bị Chu Hằng chiếm lấy, nàng có ý muốn chết, nhưng thời gian qua lâu nàng liền không còn ý muốn chết nữa, chết cũng cần có dũng khí. Chu Hằng chơi xong phủi đít đi, cũng không liếc nàng một cái, thân mình nhảy lên, nháy mắt đi xa, sau đó tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Một tràng cảnh hương