Học trò mất dạy địt luôn cô giáo dạy vẽ Misa Amagami lồn múp, sau khi rên to xong thì cô lại thủ thỉ vào tai tôi chỉ đủ cho tôi nghe thấy. Rồi cô lại rên to lên cho Hoa đỡ nghi ngờ và rồi lại nghỉ để nói với tôi rằng tôi được làm chồng của cô chỉ một lần này thôi, Kế hoạch địt tập thể cô giáo Misa Amagami nõn nà hiện tại tôi đang là chồng của cô. Tôi sướng rợn người khi nghe những lời nói và âm thanh như thế. Nãy giờ cô luôn miệng thúc giục tôi địt cô mạnh nữa lên. Tôi cảm thấy cũng đã đủ thời gian và đã đến lúc để cho cô sướng ngất đi theo đúng nghĩa đen rồi. Cũng từ nãy giờ tôi cố ý nằm bao bọc lấy cô