Kế hoạch làm thịt vợ đồng nghiệp Honoka Mihara nứng lồn , xẹt qua không khí, chân liên tiếp đạp lên đầu mỗi bộ xương khô, trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây tử thi, Hàn Vũ Liên tim đập mãnh liệt muốn nhảy ra ngoài. Những thi thể này hành động rất chậm, nhưng Chu Hằng không đám để chúng đụng vào, bởi vì hắn thấy những thi thể này đều có móng tay rất dài, Nhậu say rồi chén luôn vợ đồng nghiệp Honoka Mihara lồn hồng đen nhánh vô cùng. Hiển nhiên có độc! Những thi thể này khi còn sống cũng đều là tồn tại Luyện Thể