Làm mang bầu vợ đồng nghiệp Kanaya Uno lồn hồng, các tủ kính giống như các tủ kính đựng vàng ở các tiệm vàng để trang trí trong phòng cho giống. Trong lúc chờ đợi người của Nguyệt và một hai cán bộ chiến sĩ cấp bậc thấp nhất chỉ đạo việc dựng hiện trường thì Nguyệt cũng mời các lãnh đạo vào phòng nghỉ ngơi với các em được các em phục vụ. Không thể thụ lộc mà không bồi đáp, lãnh đạo công an cũng đã đồng ý cho Thu gặp thằng Thịnh trong lúc chờ đợi dựng hiện trường, Chuốc say rồi địt vợ đồng nghiệp Kanaya Uno nóng bỏng miễn là Nguyệt đảm bảo không để thằng Thịnh chạy trốn. Không những vậy họ còn chỉ