Làm thịt em hàng xóm Matsushita Saeko lồn khít, thận ngồi xuống trị thương, Phim sex đột nhập hiếp dâm chị chủ nhà Matsushita Saeko lồn đẹp sau đó mới xách cổ Diệm Lãnh như xách cổ gà rời khỏi Càn Khôn Bát. Lấy Truyền Tống Lệnh đặt vào tay đối phương, dùng chân đạp nát. XOẸT. Truyền Tống Lệnh hóa thành vô số luồng sáng bao phủ cơ thể Diệm Lãnh, đem hắn dịch chuyển ra khỏi Thất Bí Chi Địa. Với thân phận và địa vị hiện tại của Lạc Nam, mỗi lời hứa hẹn với cả địch nhân hay bất cứ ai đều là quân vô hí ngôn… Nếu