Lần đầu lên đỉnh với cô bạn học Mei Satsuki mông to , quanh, sáu người Chu Hằng, quả thực có chạy đằng trời! Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chu Hằng không nghiêm túc, chỉ là ứng đối lung tung, nếu không sớm đánh những người này tan rã. Hắn luôn cảm thấy sự tình vẫn chưa hết! Đối phương làm cho không phải rất nhanh, Học làm tình cùng cô bạn học Mei Satsuki nõn nà đại khái sợ năm người này liều mạng, đồng dạng có thể khiến 1 vài người chôn cùng, tự nhiên ai cũng sẽ không nguyện ý. Bởi vậy sách lược