Lên đỉnh cùng tên trộm Iyona Fujii nóng bỏng, ngoài, Bảo vệ may mắn và nữ sinh Iyona Fujii khát tình cũng vẫn là vì vấn đề này. Hôm nay là nút cuối cùng rồi, nếu không thể đưa ra một báo cáo kỹ thuật làm hài lòng bên kia, công ty sẽ sớm thay đổi chủ sở hữu. Kỳ thực khi tôi biết rằng con trai tôi đã ký thỏa thuận đánh bạc này thì tôi đã lường trước sẽ có ngày này, bởi vì trên đời này đằng sau mọi thứ ngon lành đều phải có một âm mưu. Vì vậy, tôi đã sắp xếp phòng thí nghiệm bí mật của mình thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật khắc phục khó khăn từ trước rồi. Nghiên cứu và phát triển này cũng