Lén lút địt nhau cùng nữ nhân viên Riho Fujimori vú to, Phượng đi hàng kế tiếp do Phượng vừa mới bị mất trinh đêm qua nên đi lại còn khó khăn và phải vịn vào mẹ. Nguyệt và Hằng ở hàng kế tiếp nữa. Lan muốn Nguyệt cùng sánh bước đi vào nhà vì dù sao đây cũng là lâu đài của Nguyệt và Nguyệt đã là mẹ nuôi của cu Thóc, hai mẹ cùng bế cu Thóc đi vào nhà. Nhưng Nguyệt từ chối, Nguyệt muốn tuân theo trật tự và nhà này đã cho cu Thóc rồi thì Lan là chủ, chủ khách phải rõ ràng. Nguyệt chỉ đi cùng hàng với con dâu. Thu, Vụng tộm với chị đồng nghiệp Riho Fujimori lồn hồng Xuân cùng với Nga đi hàng cuối cùng.