Nam sinh mới lớn gạ tình vợ hàng xóm Yumeno Aika dâm đãng , hắn! – Dai lầm rồi, Nam sinh mới lớn gạ tình chị hàng xóm Yumeno Aika mông đẹp còn có một loại có thể! – Tỉnh Thiên cũng nắm giữ thế! Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều sôi trào. Đây cũng quá khoa trương, trước đó Hàn Thương Quốc chỉ có mười người nắm giữ Thế Cảnh, người nào không phải lão quái vật mấy trăm tuổi? Nhưng trước ra một cái Chu Hằng, sau đó Thủy Nguyệt Công chúa cũng đồng dạng triển hiện ra Thế Cảnh, hiện tại lại chạy ra một cái Tỉnh