Ngày đầu đi làm được địt chị đồng nghiệp thiếu thốn, chắn. – Năm phút ạ?! Điều này có vẻ rất khó khăn. – Trước mắt năng lực của loại thuốc thần kinh này cũng chỉ có thể đến như này. Hơn nữa, Thanh niên số hưởng và vợ đồng nghiệp lồn hồng người đàn ông lớn tuổi trong nhà chỉ có cha. Cái này cha vẫn rất mâu thuẫn, cha rất muốn giúp đỡ con, nhưng loại chuyện này làm sao cha làm được, nhưng nếu cha không đạt được độ lên đỉnh tuyệt đối cao, thì thuốc này con ăn vào cũng rất khó đạt được hiệu quả. – Cha, con biết tính cách của cha. Nhưng con thực sự muốn thử, anh Thành đã rất tức giận với con vì