Ngày gặp lại người yêu cũ Airi Suzumura lồn múp , hồ mỗi ngày đều có thu hoạch. Chu Hằng vẫn không hề hợp tác đoàn đội, tự nhiên anh dũng tới trước, nhưng đây vẫn có thể xem là một loại biện pháp, để cho bốn người khác tới phối hợp với hắn, mỗi lần cũng là mọi việc đều thuận lợi, Dận nhau với vợ nên ngoại tình cùng người yêu cũ Airi Suzumura vắng chồng mặc dù để cho Hàn Vũ Liên rất không thoải mái, cũng là không lời nào để nói. Năm ngày sau đó, Hàn Vũ Liên cuối cùng chịu không được sự dây dưa của Thích Quang Diệu, đưa