Nghiện bú cu bạn thân của chồng Suzume Mino lồn khít , đó là xếp hạng sáu mà… – Nghe nói Trầm sư muội là cháu gái của Trầm Lạc Hà trưởng lão, người ta có nắm chắc này! – Khè, vậy không phải là dòng chính nhất mạch Thiên Trụ trưởng lão? – Xem tiếp đi! Cổ U bị điểm danh đáp lời xuống sân, chiến đấu với Trầm Tâm Kỳ. Thực lực hai người không chênh lệch bao nhiêu, Vợ nứng lồn địt luôn bạn thân của chồng Suzume Mino mông to đánh chừng nửa tiếng mới phân ra thắng thua, Trầm Tâm Kỳ thắng một chiêu nhỏ mà kết thúc. Như