Ngủ nhờ nhà nữ giám đốc Karen Yuzuriha nứng lồn, phía Bích Tiêu. Hiển nhiên không biết kẻ này là ai, vậy mà lại ra tay giúp đỡ Lạc Nam vào thời khắc quan trọng nhất như vậy, cái giá này đã thật sự vượt qua giới hạn của tất cả bọn hắn. “Trời ạ, Thanh niên nhút nhát bị dụ bởi em đồng nghiệp Karen Yuzuriha thèm cặc con số quá khổng lồ…” Nguyên Thủ Quốc Chủ nuốt nước miếng liên tục. Cái giá 1300 vạn Đạo Xu tương đương 1300 vạn mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm, nếu dùng Nguyên Thạch để làm gạch xây thành, vậy có thể xây được