Nửa đêm gạ tình chị hàng xóm Eimi Fukada lồn khít, như vậy, chẳng lẽ nói từ nãy tới giờ ông không hiểu ý mình… cho nên nàng cũng hoảng sợ, không biết phải nói tiếp thế nào… “Thuyền, con… aizzzz…”. Lúc này ông Trương khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, Nửa đêm gạ tình vợ hàng xóm Eimi Fukada thiếu thốn cũng chẳng nói nên lời, chỉ im lặng thở dài! Thuyền thấy vậy liền biết không ổn, cho nên liền vội vàng ấp a ấp úng nói: “Bố đừng sợ, Tuấn Phong… chồng con cũng không có trách bố, ngược lại anh ấy còn muốn chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ này… Bố phải nên mừng mới đúng chứ?”. Lúc này Ông Trương đang