Phim sex doggy vợ của anh trai Nana Yagi ngọt nước , trốn mất biệt. Ẩn Thanh Ảnh đám người không tiến hành truy kích, bởi vì biết đó là điều không thể. Ẩn Không Tộc sở trường là ẩn nấp trong không gian, còn Thực Không Thú sở trường là đào hầm và chạy trốn. Vậy nên đừng nói là tu vi ngang bằng và thấp hơn, dù tu vi có cao hơn thì người của Ẩn Không Tộc cũng khó mà truy bắt Thực Không Thú khi chúng nó muốn bỏ chạy. Huống hồ mục đích chính khi đến nơi này là Hoa Tử Linh đã thu được, Phim sex doggy chị dâu Nana Yagi khát tình trước mắt giữ an toàn cho chủ công Ngộ Đạo mới là điều quan trọng.