Phim sex hiếp dâm nữ sinh cấp ba Moko Sakura nhiều nước , lười để ý tới. Hắn đóng cửa tầng thứ ba Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, kéo Cổ Tư ra chơi nang một trận lên bờ xuống ruộng, bắt buộc nàng nghỉ ngơi. Nàng đã bị căng thẳng quá mức, nói không chừng sẽ tự giày vò bản thân đến chết! Lại qua 5 ngày, Tên biến thái và bé hàng xóm Moko Sakura cuồng dâm ngày Chu Hằng đại chiến với Thập Phương Giai Sát đã đến. Khi Chu Hằng dẫn ba nàng Lâm Phức Hương đến Đấu Thú Trường, chỉ thấy nơi này đã thành biển người, còn