Phim sex phá trinh cô bạn học Arata Arina nõn nà , Danh Vọng không đáng kể, hắn đạt được tất cả các vật phẩm. Không để Tiểu Ngân Nhi bảo bối đợi lâu, Lạc Nam sử dụng nhánh cây Bất Tử Thụ, nhánh cây Luân Hồi Thụ, một đoạn Tre Cổ Việt biến dị, Bài học tình dục đầu tiên với cô bạn học Arata Arina nõn nà hai loại nguyên liệu vừa đạt được là Mảnh Vỡ Đại Đạo và Ngân Hà Vẫn Thạch làm nguyên liệu để rèn đúc Tiểu Ngân Nhi trở thành Đạo Binh. Có thể nói đãi ngộ này so với tỷ tỷ của nàng là Tiểu Hồng Nhi còn tốt hơn,