Rơi vào bẫy tình của em họ Yura Kano lồn hồng, không lẽ là… – Còn ông Thiên, ông đã nhận ra chưa? – Lão còn chưa dám chắc chắn. – Hai tỷ còn nhận ra ông lão này không? Hãy nói cho ông lão biết hoàn cảnh gặp nhau lần trước để ông lão biết đi… – Tuân lệnh sư đệ chưởng môn nhân. – Này ông lão, Phim sex loạn luân cùng em họ Yura Kano thèm cặc ông không nhận ra hai chị em chúng cháu sao. 15 năm trước chúng cháu đã theo mẹ chúng cháu về thăm ông. Mẹ chúng cháu tên Hiên còn chị em chúng cháu là Thúy Liễu và Thủy Tiên. Ông không khác so với 15 năm trước là mấy, chỉ có đầu bạc nhiều hơn nên chúng