Sếp gây áp lực để địt nữ thư ký Natsu Igarashi gợi cảm , nay không có thể kịp thời chạy tới dù hơi trễ, Lăng Sam tin tưởng rằng đó là bởi vì người gặp nạn là người khác, nếu là chính cô bị xảy ra chuyện như vậy, Đinh Nhị Cẩu nhất định sẽ ngay xuất hiện sớm nhất ở bên cạnh mình, bây giờ đã trễ thế, Phim sex làm thịt nữ thư ký Natsu Igarashi ngọt nước hắn lại lái xe từ trong huyện chạy tới thành phố Bạch Sơn, điều này chứng minh Đinh Nhị Cẩu rất quan tâm đến mình, cho nên trong nội tâm rất là khoan khoái, làm nũng với hắn. – Ai dà… Lăng Sam, không nên ngậm máu phun người được không, anh nào có như vậy,