Sung sướng xuất tinh vào lồn bà chủ Miru lồn hồng , kịch liệt, Lạc Sương lùi lại hàng trăm bước chân, còn Đao Diệt Tài chỉ lùi lại vài chục bước. “Tiện nhân nhiều thủ đoạn thì đã sao? Đứng trước sức mạnh chân chính của Cửu Cảnh Chí Tôn, Thanh niên trốn vợ để địt nhau với vợ của sếp Miru lồn đẹp ngươi vẫn bị áp đảo.” Đao Diệt Tài cười lạnh lẽo, một lần nữa bá đạo tấn công. Lạc Sương thi triển Huyết Chiến Cuồng Quyết, càng đánh càng hăng, cuối cùng đem Đao Diệt Tài đánh ngang tay. Lục Cảnh Chí Tôn đại chiến