Tag: CJOD-295

Về quê chơi được địt chị hàng xóm JULIA lồn đẹp

Về quê chơi được địt chị hàng xóm JULIA lồn đẹp, có niềm tin rằng ông ấy chưa chết. Nhưng tại sao ông ấy lại không tìm tôi, Về quê chơi được địt vợ hàng xóm JULIA gợi cảm không nhận đứa con gái này của ông ấy để gần 40 năm nay nó không được thừa nhận. – Cô chỉ cần biết đích xác là ông ấy còn sống thôi. Ông ấy đã có vợ con rồi nhưng vợ ông ấy cũng mới chết. Đó là tất cả những gì cháu biết. Còn tại sao ông ấy không đi tìm cô thì chắc là do đã có vợ con và cũng có thể là do người nhà giấu. Thêm nữa là theo như cháu biết thì ông ấy bị thương vào đầu và bị mất trí nhớ, chính vì thế nên ông ấy