Tag: Hibiki Natsume

Thầy giáo chịch tập thể cô học trò Hibiki Natsume khát tình

Thầy giáo chịch tập thể cô học trò Hibiki Natsume khát tình, chúng tôi ra khỏi nhà và cùng nhau xuống tầng hầm để xe, Thầy giáo dận vợ nên địt luôn cô học trò Hibiki Natsume vắng chồng tôi mở cửa sau để cha tôi ngồi, vì cha tôi không quen ngồi phía trước. “Mây Mây, con có thể ngồi ở phía sau với ông nội không?” Bích Thuyền nói với Mây Mây, rõ ràng là nàng ấy muốn một mình ngồi ở phía trước bên cạnh tôi. “Con không muốn, con muốn ngồi với mẹ.” Xiao Mây Mây không đồng ý. “Bích Thuyền, anh có thể ngồi phía sau với Mây Mây.” Thấy Mây Mây không đồng ý, tôi nói với Bích Thuyền. Vì trẻ em không được ngồi phía trước. Bích Thuyền