Tag: Kaede Fuua

Những ngày sung sướng bên em đồng nghiệp Kaede Fuua nứng lồn

Những ngày sung sướng bên em đồng nghiệp Kaede Fuua nứng lồn , su sẵn ở nhà không? Bữa nay em đâu có ngờ gặp cô… nên… Phương nghe vậy thì cười ngất rồi biểu: – Được rồi… bữa nay đặc cách riêng cho em thôi… cho em thực hành cách thức giao hợp mà không cần xài bao luôn… chịu chưa? – Chịu… được vậy thì em mừng quá! – Dũng đáp hào hứng. Tuy nhiên, Những ngày sung sướng bên em đồng nghiệp Kaede Fuua mông to cô cười rồi đe cậu ta: – Uhm… nhưng cô báo trước… khi thực hành ráng mà giữ… khi nào xuất tinh là phải rút ra liền. Không được xuất tinh bên trong người cô… rủi cô có bầu… là chết đó… Dũng có vẻ tin điều cô nói nên gật