Tag: MIDE-302

Học trò số hưởng chén luôn cô giáo Minami Hatsukawa nõn nà

Học trò số hưởng chén luôn cô giáo Minami Hatsukawa nõn nà, đột nhiên nhớ tới nói với Bích Thuyền: “Bích Thuyền, con mau tranh thủ ăn đi cho nóng?” “Ba, con sẽ ăn, bây giờ ba có thể đi về!” “Bích Thuyền, ba sợ con không ăn, để cho ba nhìn con ăn một chút, ăn xong ba mang hộp cơm về luôn!” Ba vội vàng nói với Bích Thuyền. Bích Thuyền nghĩ về điều này và nói với ba: “Ba, vậy được rồi, ba ngồi trên ghế salon đợi con một lát, con ăn luôn đây!” “Tốt, tốt! Bích Thuyền, Đi học chỉ để được địt cô chủ nhiệm Minami Hatsukawa lồn hồng vậy con ăn nhanh đi, ba ngồi ở chỗ này chờ con!” Ba nghe xong trên mặt liền để lộ ra vẻ sợ