Tag: Miki Maejima

Cưỡng ép địt vợ của nhân viên Miki Maejima lồn đẹp

Cưỡng ép địt vợ của nhân viên Miki Maejima lồn đẹp, mong muốn điều đó xảy ra? – Chắc là vậy… nhưng tao là người dốt nát ít chữ… mày nói nhanh ngắn gọn cách của mày đi… dân tộc mình bụng có thế nào nói thế đấy, Phim sex hiếp dâm vợ của nhân viên Miki Maejima lồn đẹp không có vòng vo dài dòng. – Được. Vậy con sẽ nói. Bà muốn ngăn chặn thằng Công ngủ với mẹ nó thì bà sẽ ngủ cùng với thằng Công. Đợi một hai ngày rồi con sẽ đạo diễn cho thằng Công làm chuyện đó với bà. Khi đó thì bà cũng loạn luân với cháu, không có gì để nói ông được nữa. Ngậm ngùi chấp nhận chuyện của ông thôi. Nhưng ông phải nhớ là khi