Thèm khát cơ thể vợ nhân viên Marin Hinata thèm cặc, khi Bích Thuyền ra khỏi ghế và đứng dậy, tôi thấy ánh mắt quan tâm của bố dành cho Bích Thuyền, một cái nhìn bí mật, Tôi không còn nhận ra người cha mà mình biết. Hôm nay, sao bố có thể bí mật dành cho Bích Thuyền hai lần bằng ánh mắt quan tâm như vậy. “Chồng à, đi thôi anh,” Bích Thuyền rút hai chiếc khăn ăn trên bàn ăn ra lau trên miệng, sau đó nói với tôi. “Thôi, Thèm khát cơ thể vợ cấp dưới Marin Hinata ngọt nước đi thôi,” Tôi nói với Bích Thuyền xong, liền quay sang bố tôi vẫn đang ngồi trên bàn có vẻ hơi căng thẳng nói: “Bố, chúng con đi làm