Tới nhà chơi địt luôn vợ đồng nghiệp Akari Tsumugi lồn hồng , đường thì không thể bước đi, một khi bước vào con đường này, sẽ thấy trước không bao giờ quay về được, tôi không biết là chị đang làm công việc gì, Vô tình được sướng cùng vợ sếp Akari Tsumugi gợi cảm nhưng hãy cố làm tốt công tác của chị đi, đây là năm vạn đồng tiền, có thể giúp chị chống chọi thêm một thời gian, nếu vẫn không đủ, chị cứ gọi đến số điện thoại này. Đinh Nhị Cẩu lấy từ trong túi xách ra năm vạn đồng tiền đặt ở trên mặt bàn, ở phía trên tờ giấy viết lên số điện thoại của mình, sau đó đứng dậy rời khỏi cửa nhà của Phó Phẩm Ngàn. ” Bộp