Vào nhà nghỉ cùng sếp nữ Kaede Karen thiếu thốn , Song Tu Thảo đối với ta vô dụng, ngược lại ta biết công tử cần nó.” Trương Nhã Trâm tùy ý nói: “Chỉ cần thiếu ta thêm một ân tình là được rồi.” “Được.” Lạc Nam sảng khoái đáp ứng: “Đã tiểu thư có lòng, tại hạ cũng không từ chối, dù sao cũng đã thiếu một lần ân tình, thiếu thêm lần nữa thì có sao?” Hắn thoải mái nhận lấy Thể Hồn Song Tu Thảo, Phim sex chuốc say rồi hiếp dâm em đồng nghiệp Kaede Karen khát tình ném nó vào Truyền Tống Trận đưa về Lạc Gia cho các nàng