Vợ trốn chồng vụng trộm cùng giám đốc già Jun Suehiro lồn đẹp , đầu của Ẩn Châu. Âm Dương Tộc Trưởng, Độc Uyên Lão Tổ, Tà Nhãn Lão Quái, Vạn Cốt Chí Tôn, Hắc Nha Chí Tôn, Thỏa mãn cơn nứng giúp giám đốc già Jun Suehiro vắng chồng Thống Trùng Chí Tôn, Ngự Thi Chí Tôn. Bát đại Chí Tôn, trong đó Âm Dương Tộc Trưởng có thực lực tiệm cận Sinh Tử Tộc Trưởng, còn sáu người khác kém nhất cũng là Thất Cảnh Chí Tôn. Lại thêm sau lưng bọn hắn còn hơn hai mươi vị Chí Tôn dưới trướng… Xuất động ba mươi vị Chí Tôn để quét ngang Trụ