Xài ké vợ đồng nghiệp Tominaga Nonoka thèm cặc, dụng kéo dài. Lúc này, một tập đoàn ở châu u đã đề nghị mua lại thành quả nghiên cứu và phát triển này, và họ đã thuê một công ty đánh giá bên thứ ba thực hiện đánh giá giá trị và dự đoán thị trường trên dữ liệu nghiên cứu và phát triển của chúng tôi, kết luận đây là một khi loại thuốc được phát triển thành công, Thỏa mãn ham muốn giúp vợ đồng nghiệp Tominaga Nonoka vắng chồng giá trị thị trường sẽ vào khoảng 50 triệu đô la. Căn cứ vào việc nghiên cứu và phát triển cuối cùng vẫn chưa thành công, đồng thời thể hiện sự chân thành nhất trong việc hợp tác, bên kia