Bố dượng nứng cặc chén luôn con gái vợ Aoi Kururugi mông to , không thể trực tiếp đạt được tư cách, mà phải đợi hai trận tranh rồi tái chiến, Bố dượng nứng cặc chén luôn con riêng của vợ Aoi Kururugi thiếu thốn quyết ra người thắng đánh cùng nàng, ai thắng lấy đến danh ngạch cuối cùng. Chu Hằng vs Tỉnh Thiên, ở Thiên Hàng Thành không trình diễn quyết đấu không ngờ thực hiện ở đế đô. Chuyện bị đào lên, giống như hai người lúc trước ở Cửu Linh Tông chính là đồng môn, cùng nhau tiến nhập Hắc Thủy Điện, vốn nghĩ Tỉnh Thiên Nhân