Cậu con trai số hưởng và dì ghẻ Mina Kitano ngọt nước , rất nhiều khoảng thu khổng lồ cho Khusam Ra nên được hắn rất quý và trọng dụng cho thành cánh tay phải đắc lực của mình… Nhưng cũng vì thế mà bị ba tôi khai thác ra được nhiều thông tin chuyển về cho phía bộ công an Việt Nam, Tận hưởng cặp vú của mẹ kế Mina Kitano lồn hồng rồi cho đến một ngày lực lượng công an Việt Nam, và Lực Lượng cảnh sát Lào, Thái Lan đã tổ chức hợp tác để truy bắt càn quét Khusam Ra trên mọi mặt trận, trong thời gian ấy