Dạy làm tình cho bạn học của con Sayaka Otoshiro gợi cảm , Hải Cảnh, Kết Thai Cảnh, Ông bố số hưởng chén luôn bạn học của con Sayaka Otoshiro thèm cặc Thần Anh Cảnh, Hóa Thần Cảnh, mỗi kém một cảnh giới lớn, thực lực sai biệt giống như trời đất cách xa! Kỳ thật Chu Hằng sớm đã biết, nhưng hắn cũng không cắt đứt Chu Định Hải, chỉ ở một bên lẳng lặng nghe. – Nhưng cho dù là Khai Thiên Cảnh cũng chỉ có thể xưng tôn ở Vương triều, bốn đại Hoàng triều có tồn tại Kết Thai Cảnh! – Cữu cữu ngươi ở mười mấy năm trước chính là Khai