Em chồng thỏa mãn ham muốn giúp chị dâu Chie Aoi nứng lồn , Không chỉ Nam Cung Hoành kinh hãi, những người khác cũng vội vàng đứng lên, những võ giả Ích Địa Cảnh này đều có thực lực không kém Nam Cung Hoành, nào nói gì kính sợ Nam Cung Hoành, lúc này tranh nhau hỏi thị vệ kia. – Chính chủ ở bên ngoài điện, các ngươi hỏi người không liên quan làm gì! Nam Cung Hoành quát một tiếng, dù sao trên danh nghĩa hắn cũng là Hoàng đế Hàn Thương Quốc, Em chồng thủ dâm cùng chị dâu Chie Aoi nóng bỏng là chủ của thiên