Em trai nứng cặc hiếp luôn chị kế Hinata Hikage thèm cặc , Nguyệt Hồn Nhãn đoạt mất. Đường đường Thất Cảnh Chí Tôn, Tam Trưởng Lão của Thời Không Tộc, sở hữu huyết mạch Thời Không Hoàng Tộc lại bị nghiền ép tuyệt đối, ngay cả cơ hội thi triển Chí Tôn Pháp Tướng cũng không có. Nhưng đối mặt với đối thủ vượt quá tầm với của mình, sợ là Thời Nhân có thi triển Chí Tôn Pháp Tướng cũng chẳng thể tạo nên sự khác biệt. “Nô Hồn Thuật, Thi Quân Chiến Điển!” Ở ngay khi Thời Nhân chết đi, Lạc Nam đã tại chỗ luyện hóa y thành U Hồn Nô Lệ và Ma Cương Vệ của mình, Nam sinh mới lớn học địt nhau cùng chị kế Hinata Hikage thiếu thốn gia