Một đêm thác loạn cùng vợ bạn Kana Mito nứng lồn, mong giữ kín cho. Mọi chuyện đổ bể ra hay làm ầm lên thì xấu mặt con mà còn liên quan đến hình sự. Con nghĩ lại rồi, thằng bé mới 15 tuổi là tuổi vị thành niên. Là vợ con dụ dỗ nó chứ không phải là nó cưỡng hiếp vợ con. Vậy thì mình có tư cách gì mà đánh nó. Giờ mà nó kiện con thì vợ con phải đi tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên. – Mày có thể khoan dung tha thứ được cho vợ mày, Chuốc say rồi chén bồ của bạn Kana Mito nõn nà lại còn hạ mình xin lỗi để cho nó không phải đi tù. Nhưng chúng tao thì không thể tha thứ được. Dòng họ này không