Trú mưa được chén chị đồng nghiệp Kana Mito ngọt nước , nhiêu. Nhưng một tiếng long ngâm này lại mạnh mẽ phá vỡ quan niệm của nàng, long uy áp a, Thanh niên số hưởng cưỡng hiếp chị đồng nghiệp Kana Mito thiếu thốn mặc dù không có lực sát thương thực tế, nhưng mà hiệu quả vận dụng lại không có kém bất kỳ võ kỹ nào. Nữ nhân này sao đột nhiên lại có long uy áp? Liên tưởng đến Chu Hằng đột nhiên tiến vào Sơ Phân Cảnh, Nam Cung Nguyệt Dung trong lòng vừa động, hai người này khẳng định chiếm được đại cơ duyên ở trong di tích!