Tình một đêm cùng sếp nữ Ai Mukai dâm đãng , núi Thiên Hàng! Thân là thiếu chủ Hải Sơn Tông, Tình một đêm cùng nữ quản lý Ai Mukai nõn nà luận quyền thế thậm chí còn cao hơn Liễu Thánh Kiệt một đoạn, trách không được hắn dám lớn lối như vậy! Chu Hằng lạnh như băng, nói: – Nếu muốn ta bại, đơn giản, tìm cho ta đối thủ! – Ngươi… Nghiêm Ứng Long giận dữ nói: – Lá gan không nhỏ a! Ngươi cho là, ngươi là đệ tử Hắc Thủy Điện, ta không dám thu thập ngươi sao? – Ít nhất không phải nơi này! Chu