Tìm cảm giác lạ với vợ hàng xóm Nanami Misaki gợi cảm, khỏi. Bọn trẻ thì đi học, hai bà thì ra thu dọn cửa hàng. Vừa đưa xe ra khỏi Gara, thấy Bình mồ hôi mồ kê nhễ nhại khi cố kiết lôi cái cành cây lộc vừng mà hôm qua tôi cắt tỉa ra sân để chặt nhỏ làm củi đun, tôi vội ra khỏi xe tới kéo cùng… – Sao không để đấy cho khô đã? Cả nhà đi hết rồi à Bình? – Vâng! Mẹ Thái dặn khi nào anh dậy thì ghé qua cửa hàng có việc gì đấy, Địt nhau cùng vợ hàng xóm Nanami Misaki nứng lồn mẹ không nói việc gì sất… – À! Thế em không biết việc gì à? – Không… – Việc hệ trọng đấy… Tôi bỏ lửng câu nói. Cùng Bình kéo được