Vợ đi vắng cha dượng địt luôn con riêng của vợ Ono Rikka nõn nà , trưởng mở miệng… chỉ nghe thấy giọng nói, không nhìn thấy nhép môi, Vợ đi vắng cha dượng địt luôn con riêng của vợ Ono Rikka lồn đẹp ra vẻ vô cùng thần bí. “Có khi nào là vị Vô Cực Viện Trưởng – Vô Phi Yến vừa lên tiếng không? Nàng che kín mặt nên chúng ta không thấy được miệng của nàng động đậy?” Lạc Nam vuốt cằm ra vẻ suy tư. “Phốc.” Trương Nhã Trâm nhịn không được bật cười: “Cẩn thận nàng nghe thấy sẽ đánh ngươi, đây rõ ràng là cái giọng nam.” “Vô Phi Yến che