Đến nhà chơi phang luôn chị của người yêu Momona Koibuchi lồn hồng , đâu. – Hồng Tiểu Vũ đi đến Đinh Nhị Cẩu trước mặt năn nỉ. – Gặp chủ tịch huyện thì không có vấn đề gì, nhưng cô mang theo bao lớn bao nhỏ để làm gì, chủ tịch huyện không có nhận tặng lễ của cô đâu. – Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói. – Sao anh biết hay vậy, những đồ này đúng là mang đến cho chủ tịch Huyện, nhưng không phải là của tôi, tất cả là do người dân ở trong thôn biếu tặng, Mối tình vụng trộm cực sướng với chị của người yêu Momona Koibuchi mông to bọn họ nói rằng chủ tịch huyện đã giải quyết vấn đề lớn về việc bàn ghế của học sinh cho con em của bọn họ, nhân dịp tôi đi