Học trò mất dạy hiếp dâm cô giáo Nakayama Fumika nhiều nước, động sản của ông ta thì có thể ép ông ta thừa kế cho mình hoặc cứ để ông ta đứng tên con của bà Tâm cũng được. Nhưng mình sẽ là người bảo hộ cho đứa trẻ và khi ông ta đi thì mình cũng cho bà Tâm đi theo luôn bầu bạn với ông ta. Khi đó thì đất đai bất động sản, công ty tập đoàn của bà ta cũng đều thuộc về mình. Trong khoảng thời gian 15 năm tới thì mình sẽ tập trung đào tạo cho Thủy con của Thu, Kế hoạch địt tập thể cô chủ nhiệm Nakayama Fumika vú to Hoa con gái Mận với đám Hương Thúy học về kế toán với quản trị doanh nghiệp để sẵn sàng tiếp quản các